Bakteriler akciğer tümörü gelişimini teşvik ediyor

Araştırmacılar, akciğer kanseri geliştirmek için genetik olarak programlanmış farelerde, bakteri içermeyen bir ortamda yetiştirilenlerin, normal koşullar altında yetiştirilen farelerden çok daha küçük tümörler geliştirdiğini buldu. Ayrıca, araştırmacılar, farelere antibiyotik tedavisi uygulayarak veya bakteriler tarafından uyarılan bağışıklık hücrelerini bloke ederek akciğer tümörlerinin sayısını ve boyutunu büyük ölçüde azaltabilmişlerdir. Fareler (ve insanlar) tipik… Continue reading